MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 135KVA

Giá : Liên hệ

 • Công suất dự phòng 150kva / 120 kw
 • Công suất liên tục 136kva / 109 kw
 • Sử dụng động Cummins: 6BTAA5.9-G6, 6BTAA5.9-G2
 • Đầu phát điện Stamford: UCI274F, UCI274E

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 110KVA

Giá : Liên hệ

 • Công suất : 110KVA
 • Sử dụng nhiên liệu: Diesel
 • Sử dụng động Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN JOHN DEERE 330KVA

Giá : Liên hệ

 • Công suất : 400KVA
 • Sử dụng nhiên liệu : Diesel
 • Sử dụng động cơ JOHN DEERE

MAY PHÁT ĐIỆN KOMATSU 400

Giá : Liên hệ

 • Công suất : 400KVA
 • Sử dụng nhiên liệu : Diesel
 • Sử dụng động cơ Komatsu

 

MÁY PHÁT ĐIỆN HONDA 10KVA

Giá : Liên hệ

 • Công suất : 10KVA
 • Sử dụng nhiên liệu : Diesel
 • Sử dụng động cơ Honda

MÁY PHÁT ĐIỆN 200KVA

Giá : Liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN VIETGEN 400KVA

Giá : Liên hệ

 • Công suất : 400KVA
 • Sử dụng nhiên liệu : Diesel
 • Sử dụng động cơ VietGen